Scindapsus telen met oog voor duurzaamheid

Sentinel vindt het niet meer dan logisch dat we onze ecologische footprint zo klein mogelijk houden. Daarom hebben we heel veel maatregelen genomen om fossiele bronnen te sparen en het milieu intact te laten.

Laag energieverbruik

Zo hebben we een laag energieverbruik, dankzij zonnepanelen op het dak die 20% van de totale elektriciteit leveren. Doordat we led-verlichting gebruiken, kunnen onze lampen met minder stroom branden. Onze kas is een gesloten kas, wat slimme oplossingen mogelijk maakt. Bijvoorbeeld een gasverbrandingsinstallatie, die onze planten voorziet van CO2 en de omliggende bebouwing van stroom. In zo’n gesloten kas kan die CO2 trouwens niet zomaar ongecontroleerd ontsnappen.

Zuinig met water, zuinig op de natuur

Water is tegenwoordig veel te kostbaar om zomaar weg te laten lopen. Omdat het water ook nog voedingsmiddelen bevat, recyclen we het. Ook voor de natuur proberen we goed te zijn. Een voorbeeld: als we al middelen moeten gebruiken in onze teelt, zijn die vriendelijk voor bijen. En we zijn dan officieel geen 100% biologisch bedrijf, het feit dat er in onze kassen soms vogels nestelen is een bewijs dat het verschil niet heel groot is. En het weinige afval dat de teelt nog oplevert, wordt keurig gescheiden.

Onze certificaten

De certificaten die we behaald hebben, bewijzen dat het ons ernst is om verantwoord te ondernemen:

    • MPS-GAP: gaat over de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van medewerkers, milieu en milieubeheer, de traceerbaarheid van het product, gezond plantmateriaal, bodembeheer, geïntegreerde gewasbescherming, beregening, oogstregistraties en bemesting.

 

  • MPS-SQ: gaat over verantwoord onderhandelen, geen discriminatie, goede contracten en beloningen, verlof, medisch zorg en documentatie.

Daarnaast zijn we MPS A-gecertificeerd.